Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Afon Dyfrdwy

January 22, 2022 APCE / SNPA Season 2 Episode 1
Podlediad Eryri / Eryri Podcast
Afon Dyfrdwy
Show Notes

Yn y rhifyn cyntaf o gyfres newydd Podlediad Eryri, Uwch Ecolegydd APCE Dafydd Roberts sy'n trafod un o afonydd mwyaf eiconig Cymru sef yr Afon Dyfrdwy gyda tri o warchodwyr y dalgylch; Nick Thomas a Gethin Morris o Gyfoeth Naturiol Cymru ac Arwel Morris Warden Llyn Tegid ar ran yr Awdurdod. 

(The first episode in a new Eryri Podcast series focusing on the Afon Dyfrdwy. Next month's podcast will be in English and will discuss Wales' Dark Skies Week).