Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Wythnos Plannu Coed yn Eryri

December 16, 2021 APCE / SNPA Season 1 Episode 22
Podlediad Eryri / Eryri Podcast
Wythnos Plannu Coed yn Eryri
Show Notes

Mae'r rhifyn yma o Bodlediad Eryri yn dilyn Swyddog Coed y Parc, Rhydian Roberts wrth iddo ddathlu wythnos plannu coed.

Fel rhan o’r dathliadau i nodi pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 eleni  bu ein Swyddogion Coedwigaeth yn gweithio ar brosiect arbennig - sef plannu 5,000 o goed ar hyd a lled y Parc Cenedlaethol – un ar gyfer pob genedigaeth a dathliad pen-blwydd 70 oed yn Eryri yn ystod y flwyddyn.

(A Welsh version of the Eryri podcast following our Tree Officer, Rhydian Roberts during National Tree Week.)