Podlediad Eryri / Eryri Podcast

70 mlynedd o Barc Cenedlaethol Eryri

October 29, 2021 APCE / SNPA
Podlediad Eryri / Eryri Podcast
70 mlynedd o Barc Cenedlaethol Eryri
Show Notes

Mae 2021 yn flwyddyn arbennig iawn i ni yma yn Eryri gan ein bod yn dathlu 70 mlynedd ers dynodiad Eryri yn Barc Cenedlaethol.

 Ar Hydref y 18fed, bu'r ardal arbennig hon yn dathlu 70 mlynedd ers ei dynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er mwyn nodi’r achlysur arbennig paratowyd rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol.

Yn y rhifyn hwn o'r podlediad, Ioan Gwilym sy'n sgwrsio gyda Shari Llewelyn, Gwen Aeron a Catrin Glyn ac yn edrych nôl ar y digwyddiadau hyn yn ogystal a chwarae clipiau o weithiau celfyddydol a gomisiynwyd.

(A Welsh language podcast looking back on the  70th anniversary celebrations, an English language  episode with Peter Rutherford and members of 3 other UK National Parks celebrating 70 years since designation will be broadcast in early November.)