Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Llên Gwerin Eryri

September 24, 2021 APCE / SNPA
Podlediad Eryri / Eryri Podcast
Llên Gwerin Eryri
Show Notes

Yn y rhifyn yma o Bodlediad Eryri, Dafydd Owain sy'n sgwrsio a Gwilym Bowen Rhys ac yn trafod Llên Gwerin Eryri a'i ddylanwad ar bobl, cymunedau a diwylliant Eryri.

Wedi recordio ar safle yn Ynys Pandy yng Nghwmystradllyn, mae Gwilym yn canu cwpwl o faledi ar ein cyfer yn ogystal a thrafod traddodiadau a hanes y caneuon hyn gyda ni.

(A Welsh podcast focusing on Eryri's Folk History featuring Gwilym Bowen Rhys).