Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Meirionnydd - Tra môr, tra Meirion

June 25, 2021 APCE / SNPA Season 1 Episode 11
Podlediad Eryri / Eryri Podcast
Meirionnydd - Tra môr, tra Meirion
Show Notes

Mae Meirionnydd yn un o ardaloedd hynafol a phwysicaf Cymru. Dyma ardal unigryw, yn gadarnle i'r iaith Gymraeg, i ddiwylliant ac i ymdeimlad cymunedol, rhai o rinweddau arbennig Eryri.

Yn y rhifyn hwn, Ioan Gwilym sy'n holi tri o hoelion wyth yr ardal sef Keith O'Brien, Edgar Parry Williams a Ceri Cunnington gan ddysgu mwy am yr hanes a sut mae hynny wedi dylanwadu ar y gymuned heddiw.

(A Welsh language episode of the Eryri Podcast looking at the historic area of Meirionnydd, the next English episode will be hosted by Dana Williams and will discuss the 2021 visitor season in Snowdonia.)