Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Bywyd Gwyllt a Rhywogaethau Arbennig Eryri

May 20, 2021 APCE / SNPA Season 1 Episode 9
Podlediad Eryri / Eryri Podcast
Bywyd Gwyllt a Rhywogaethau Arbennig Eryri
Show Notes

Yn y rhifyn hwn o Bodlediad Eryri, Gwen Aeron Swyddog Cyfathrebu Cynllunio a Rheoli Tir APCE sy'n sgwrsio gyda Bethan Wynne Jones (Swyddog Bioamrywiaeth), Rhys Gwynne (Warden Ardal Dolgellau) a Dani Robertson (Swyddog Awyr Dywyll) am fioamrywiaeth a rhywogaethau arbennig Eryri.

Mae Eryri gyfystyr ag ardaloedd helaeth o ucheldiroedd digysgod a chopaon cribog. Ar wahân i harddwch ei mynyddoedd uchel, mae gan Eryri gynefinoedd lled-naturiol trawiadol, sy’n gynnyrch grymoedd naturiol a gweithgareddau dyn. Yn sgil ei lleoliad yng ngorllewin Ewrop, daw tywydd cynnes, gwlyb i Eryri, sy’n golygu ei bod yn gartref delfrydol i filoedd o rywogaethau a’u cynefinoedd. Mae nifer o’r rhywogaethau a’r cynefinoedd hyn o bwysigrwydd rhyngwladol, ac mae rhai ohonynt na ellir eu canfod mewn unrhyw fan arall yn y byd!

(A Welsh podcast episode focusing on Biodiversity in Eryri, the next English episode will be broadcast on the 27th of May and will focus on The Snowdonia Society).