Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Partneriaeth Tirlun y Carneddau - Eleri Turner & Ned Feesey

April 03, 2024 APCE / SNPA Season 3 Episode 7
Partneriaeth Tirlun y Carneddau - Eleri Turner & Ned Feesey
Podlediad Eryri / Eryri Podcast
More Info
Podlediad Eryri / Eryri Podcast
Partneriaeth Tirlun y Carneddau - Eleri Turner & Ned Feesey
Apr 03, 2024 Season 3 Episode 7
APCE / SNPA

Rhifyn Cymraeg o Bodlediad Eryri yn manylu ar waith cadwraethol Partneriaeth Tirlun y Carneddau.

Sophie Davies o'r Bartneriaeth sy'n cyflwyno'r rhifyn yma yng nghwmni dau o Geidwaid Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Eleri Turner a Ned Feesey.

(A Welsh episode of the Eryri Podcast discussing conservation work by the Carneddau Landscape Partnership).

Show Notes

Rhifyn Cymraeg o Bodlediad Eryri yn manylu ar waith cadwraethol Partneriaeth Tirlun y Carneddau.

Sophie Davies o'r Bartneriaeth sy'n cyflwyno'r rhifyn yma yng nghwmni dau o Geidwaid Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Eleri Turner a Ned Feesey.

(A Welsh episode of the Eryri Podcast discussing conservation work by the Carneddau Landscape Partnership).