Podlediad Eryri / Eryri Podcast

Cymunedau Gwledig Eryri

March 31, 2022 APCE / SNPA Season 2 Episode 3
Podlediad Eryri / Eryri Podcast
Cymunedau Gwledig Eryri
Show Notes

Yn y rhifyn hwn o Bodlediad Eryri, Ioan Gwilym sy'n sgwrsio gyda'r amaethwr o Drawsfynydd Elfed Wyn ap Elwyn, y Cynghorydd Craig ab Iago a Rheolwraig Partneriaethau APCE, Angela Jones.

Mi fyddwn ni'n edrych ar yr heriau a sialensau sy'n wynebu cymunedau Eryri a'r gwaith sy'n cael eu gyflawni er mwyn eu gwarchod.

(A Welsh episode of the Eryri Podcast focusing on the rural Eryri communities.)